Nens i nenes de la casa d'acollida 

                                                                                                       Nens i nenes de la casa d'acollida 

La casa d'acollida de nens orfes i vulnerables

Actualment estan vivint a l'orfenat 25 nens i nenes, d'edats compreses entre eñs 0  i els 13 anys. La capacitat de total de l'orfenat és de 30 nens. Els nens acollits o bé no tenen família o bé la seva família no se'n pot fer càrrec, ni pot assegurar una alimentació i unes cures bàsices pel seu correcte desenvolupament. El manteniment de  la casa d'acollida, a dia d'avui, córre a càrrec d'Ajuda'm a viure. A més de l'alimentació, l'escolarització i les cures de la salut dels nens i nenes acollits, també ens cal ssegurar els pressupostos pel manteniment de l'equipament, el personal necessari pel bon funcionament del centre i les despeses de desplaçament. Les principals fonts d'ingrès són els apadrinaments de nens i nenes i els socis.