La cura de la salut de població de Guiba depèn del Centre de Santé et de Promotion Social (CSPS) de Guiba, el dispensari de salut de la regió, on es realitza l’atenció primària de salut des de l'any 1945. Està format per 4 edificis: el dispensari, la maternitat, la sala d’hospitalització i el dipòsit de farmàcia.

L’Àfrica Subahariana segueix sent un dels pitjors llocs del món per néixer. Un dels objectius principals de la nostra ONG és millorar la salut maternoinfantil de la població de Guiba, millorant l’assistència perinatal tant durant l’embaràs com en el transcurs del part. Per això estem treballant per tal d’aconseguir la rehabilitació i adequació de l’edifici de Maternitat que forma part del dispensari de Guiba, i així millorar la salut reproductiva en el tercer món, a petita escala en aquesta regió de Burkina Faso, amb el propòsit de fer realitat un dret humà bàsic: néixer en les millors condicions possibles.  

Actualment hem iniciat la col·laboració amb un arquitecte català que resideix a Burkina Faso per valorar les accions necessàries a dur a terme per rehabilitar la maternitat.