Ajuda’m a viure és una ONG humanitària per la cooperació i desenvolupamentde  l’Àfrica  Subsahariana  (Guiba  -  Burkina  Faso)  sense  vincles  polítics  nireligiosos.  Inscrits  en  la  Direcció  General  de  Dret  d’Entitats  Jurídiques  delDepartament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el 29 de juny de 2009,amb el número d’inscripció 39787/1,  que va néixer com a Associació senseànim de lucre el 15 de maig de 2009. 

grupo4 2012.JPG

Està integrada per voluntaris que aportem dedicació, coneixements i  mitjanseconòmics pel que el 100% dels diners recaptats es destinen als projectes. L’any 2007 Pilar Rebull va viatjar per primera vegada a Burkina Faso. Quan va arribar a Ouagadougou, la capital de Burkina, va contactar amb cooperants ded’altres organitzacions, tant forans com autòctons, i es va traslladar a Guiba, undels departaments de Zoundeweogo, situat a la regió centre sud de Burkina, auns 80 km de la capital. Allí  és on va començar la col·laboració amb SAEV(Solidarité Aux Enfants Vulnerables), una ONG burkinesa que havia iniciat laconstrucció d’un orfenat, que s’ha convertit en l’eix de la nostra actuació a lazona. A la tornada d’aquest viatge, i  davant les necessitats existents a Burkina, laPilar  Rebull  va  posar-se  en  contacte  amb  professionals  de  la  salut  i,posteriorment, amb persones de tots els àmbits socials, disposats a col·laborar desinteressadament. 

És d’aquesta experiència en la petita població de Guibaque neix el seu desig de col·laborar en la millora de les condicions de vida de laseva gent. Des de llavors s’han anat realitzant viatges anualment a Guiba, al mateix tempsque des de Catalunya s’han realitzat actes i iniciatives per fer extensiu aquestprojecte al sector social, polític, empresarial i privat. La nostra contrapart a Burkina és la Associació Burkinesa SAEV (Solidarite AuxEnfants  Vulnerables),  que  es  va  registrar  com  a  associació  per  l’ajudahumanitària a Ouagadougou el setembre de 2006 amb l’objectiu d’assistir a lespersones vulnerables de la comunitat de Guiba.