El teu suport és imprescindible per aconseguir que els nens i nenes vulnerables de la casa d'acollida tinguin la possibilitat de tenir un futur. Amb la teva contribució anual de 200€ aconseguirem millorar la vida dels nens i nenes de la casa d'acollida, i també del seu entorn. 

La teva aportació no es destina únicament al nen/a apadrinat, sinó que es destina al benefici de tots els nens i nenes de la casa d'acollida. 

El vincle entre el padrí/na i el nen/a apadrinat/da és un vincle voluntari, totalment diferent a una adopció, no hi ha cap vincle legal. La contribució econòmica dura el temps que decideixi el padrí/na, i que pot deixar de col·laborar amb el programa d'apadrinament quan ho desitgi. 

Com a padrí/na rebràs informació sobre els avenços en què es tradueix la teva donació, així com una breu informació sobre com està el nen/a. 

Nom *
Nom
Adreça *
Adreça

* PERQUÈ TOT TORNA!

L’aportació anual que realitzis té un benefici fiscal del 75% dels primers 150 euros donats i la resta de la donació del 30%, que podràs desgravar-te a la Declaració de la Renta. A aquest 30% s’hi podrà afegir un 5% adicional si en els 2 anys anteriors has realitzat donacions a la mateixa entitat per un import igual o superior, en cada un d’ells, als de l’exercici anterior. Per aquest motiu és molt important que disposem de les teves dades fiscals (nom, cognoms, direcció postal i NIF/CIF)